9-31 Μαρτίου | Εβδομάδες Προληπτικού Ελέγχου Νεφρών

Η Euromedica στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού και προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.

Βασικός Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών

  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Υπέρηχος Νεφρών

Τιμή Πακέτου 15€

Πλήρης Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών

  • Γενική Αίματος • Γενική Ούρων • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Σάκχαρο
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη • Λευκωματίνη Ούρων
  • Ουρικό Οξύ
  • Υπέρηχος Νεφρών

Τιμή Πακέτου 30€