Αξονική θώρακος (HR – high resolution) υψηλής ευκρίνειας

Η αξονική θώρακος (HR – high resolution) υψηλής ευκρίνειας επιτρέπει την διενέργεια πολύ λεπτών τομών και άρα παρέχει λεπτομερέστερη απεικόνιση του πνευμονικού παρεγχύματος και υψηλή ευκρίνεια.
Ο εξεταζόμενος χρειάζεται να είναι 5 ώρες νηστικός (μπορεί να πιει μόνο νερό εφ’ όσον επιθυμεί).

Γίνεται στα Εργαστήρια