Αξονική Λιθοειδών HR

Η αξονική λιποειδών HR επιτρέπει την διενέργεια πολύ λεπτών τομών και άρα παρέχει λεπτομερέστερη απεικόνιση του μέσου και του έσω ωτός και υψηλή ευκρίνεια.
Ο εξεταζόμενος χρειάζεται να είναι 5 ώρες νηστικός (μπορεί να πιει μόνο νερό εφ’ όσον επιθυμεί).

Γίνεται στα Εργαστήρια