Αξονικός Τομογράφος

Η αξονική τομογραφία είναι μία εξέταση η οποία βασίζεται στη εκπομπή ακτίνων Χ. Επομένως σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης θα πρέπει να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ την γραμματεία ή το ειδικευμένο προσωπικό του τμήματος εφόσον παραλείψατε να το κάνετε κατά τη διάρκεια προγραμματισμού της εξέτασης.

Είναι απαραίτητο να προσέρχεστε 20 λεπτά πριν την ώρα που είναι προγραμματισμένη η εξέταση προκειμένου να υπάρχει χρόνος για τη διευθέτηση λογιστικών – διαδικαστικών θεμάτων.

Ειδικότερα αν κάποια από τις εξετάσεις που έχετε να υποβληθείτε είναι αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας θα πρέπει να προσέρχεστε μία ώρα πριν την εξέταση προκειμένου να σας χορηγηθεί ειδικό διάλυμα γαστρογραφίνης για τη σκιαγράφηση των ελίκων του εντέρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί ο ακτινολόγος να μελετήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την περιοχή της κοιλιάς.

Θα πρέπει να προσκομίζετε προηγούμενες εξετάσεις (αξονικές ή μαγνητικές) για σύγκριση. Σε περίπτωση που οι προηγούμενες εξετάσεις έχουν γίνει στο τμήμα μας (από το 2009 και μετά) δεν χρειάζεται να προσκομιστούν δεδομένου ότι βρίσκονται αποθηκευμένες στο ηλεκτρονικό αρχείο του κέντρου.

Σε κάποιες εξετάσεις (όπως αυτές που γίνονται στο πλαίσιο παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών) θα πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλεβίως ειδικό φάρμακο (ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο) για τη σκιαγράφηση των εσωτερικών οργάνων και των αγγείων. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί ο ακτινολόγος να μελετήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την εξέτασή σας.

. Σε περίπτωση που έχετε ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε προηγηθείσα χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου (όπως σε αξονική τομογραφία ή ενδοφλέβια πυελογραφία) ή έχετε ιστορικό αλλεργιών, πριν τον προγραμματισμό της εξέτασης θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα σας δοθούν οδηγίες αντιαλλεργικής προετοιμασίας. (έντυπο αντιαλλεργικής προετοιμασίας).

Σε περίπτωση που είστε άνω των 70 ετών είναι απαραίτητο να προσκομίσετε πρόσφατο (έως 1 εβδομάδος) βιοχημικό έλεγχο όπου αναγράφεται η τιμή ουρίας και κρεατινίνης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που είστε διαβητικός και λαμβάνεται φάρμακα.

Σε περίπτωση που λαμβάνεται φάρμακα όπως Glucophage, θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος κατά τον προγραμματισμό της εξέτασης, για να σας δοθούν ειδικές οδηγίες για τη λήψη του φαρμάκου την ημέρα της εξέτασης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να παίρνετε κανονικά τα φάρμακα που σας έχει χορηγήσει ο γιατρός σας.

Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος.

Εξετάσεις