Υπέρηχος μαστών

Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τη διερεύνηση ψηλαφητού μορφώματος στο μαστό (είτε από τον κλινικό ιατρό είτε από την ίδια τη γυναίκα) καθώς για την διερεύνηση ύποπτου ευρήματος που βρέθηκε κατά τη διάρκεια του μαστογραφικού ελέγχου.

Αν και η μαστογραφία είναι η κατεξοχήν μέθοδος που χρησιμοποιείται για την πρόληψη του καρκίνου μαστού εντούτοις είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις να μην μπορεί να τον ανιχνεύσει. όπως για παράδειγμα, σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς (δηλαδή γυναίκες με άφθονο αδενικό στοιχείο και μικρή ποσότητα λίπους στους μαστούς). στις περιπτώσεις αυτές το υπερηχογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική προς την μαστογραφία μέθοδο.

Επιπροσθέτως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο προληπτικής εξέτασης σε γυναίκες νεαρής ηλικίας.


Δεν απαιτείται προετοιμασία για τη διενέργεια της εξέτασης.

Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι προτιμότερο να διενεργείται μεταξύ 7ης και 14ης μέρας του κύκλου προκειμένου να περιοριστούν τα ψευδώς θετικά ευρήματα.

Γίνεται στα Εργαστήρια