Υπέρηχος θυρεοειδούς αδένα

Είναι μία εξέταση η οποία χρησιμοποιείται για την μελέτη του θυρεοειδούς αδένα ειδικά σε άτομα τα οποία πάσχουν από υπό ή υπερθυρεοειδισμό.

Τυπική εφαρμογή του είναι η ανίχνευση και η μελέτη όζων (μορφολογία, μεταβολή του μεγέθους τους) στο θυρεοειδή αδένα.

Δεν απαιτείται

Γίνεται στα Εργαστήρια