Υπέρηχος τραχήλου

Eκτός της μελέτης του θυρεοειδούς, περιλαμβάνει τη μελέτη των σιελογόνων αδένων (παρωτίδες και υπογνάθιοι σιελογόνοι αδένες), ενώ γίνεται έλεγχος για διογκωμένους τραχηλικούς λεμφαδένες, καθώς και των ψηλαφητών μορφωμάτων στα μαλακά μόρια της περιοχής

Δεν απαιτείται

Γίνεται στα Εργαστήρια