Μαγνητική έγχρωμη χαρτογράφηση αρθρικού χόνδρου

Η διάγνωση και η αξιολόγηση μια χόνδρινης βλάβης γίνεται κατά κύριο λόγο με τη μαγνητική τομογραφία της πάσχουσας άρθρωσης. Η χαρτογράφηση του χόνδρου είναι μη επεμβατική μέθοδος η οποία αναγνωρίζει τις διαταραχές του χόνδρου και τη μορφολογία του στα αρχικά του στάδια καθώς αξιολογεί τη χημική σύνθεση και τη δομή του χόνδρου. Έτσι βοηθά στον προεγχειρητικό σχεδιασμό και στη μετεγχειρητική παρακολούθηση της επούλωσης μιας χόνδρινης βλάβης. Γιατί όσο πιο γρήγορα διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί μια χόνδρινη βλάβη τόσο καλύτερα αποτελέσματα αναμένονται
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία.

Γίνεται στα Εργαστήρια