Μαγνητικός Τομογράφος

Η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία βασίζεται στη λειτουργία του μαγνητικού πεδίου. Συνέπεια αυτού είναι δυνατόν κάποιοι ασθενείς να μη μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία (όπως σε ασθενείς όπου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης).

Γι αυτό και πριν τη εξέταση όλοι όσοι πρόκειται να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που βοηθάει στον εντοπισμό ατόμων για τα οποία αντενδείκνυται η μαγνητική τομογραφία (έντυπο αντενδείξεων).

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα η εξέταση να πραγματοποιηθεί με νάρκωση παρουσία αναισθησιολόγου. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται επικοινωνία από πριν με την γραμματεία του τμήματος.

Ακόμα, διενεργούνται όλες οι συμβατικές εξετάσεις (όπως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης, μυοσκελετικού συστήματος και αρθρώσεων, κοιλίας κτλ) αλλά και εξειδικευμένων εξετάσεων.

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί σήμερα μία καθιερωμένη απεικονιστική μέθοδο για τη διερεύνηση όλων των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συμβολή της μεθόδου στην εκτίμηση των νευρολογικών παθήσεων και των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος ενώ συνεχώς κερδίζουν έδαφος νεότερες εφαρμογές της μεθόδου στη διερεύνηση των αγγείων, της καρδιάς και άλλων ανατομικών δομών.

Η ακριβής χαρτογράφηση των ιστών έχει ιδιαίτερη σημασία στον προεγχειρητικό σχεδιασμό των ασθενών, αλλά και στην επανεκτίμησή τους για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της θεραπείας.

Λόγω της έλλειψης ιονίζουσας ακτινοβολίας, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς νεαρής ηλικίας, ειδικά όταν απαιτείται παρακολούθηση με τακτικό επανέλεγχο. Η μαγνητική τομογραφία επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα, τα οποία δε δύνανται να υποβληθούν σε αξονική τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, λόγω αλλεργίας στο ιώδιο ή λόγω επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας.

Τα χρησιμοποιούμενα στη μαγνητική τομογραφία σκιαγραφικά μέσα (ενώσεις του γαδολινίου) δεν είναι νεφροτοξικά ενώ οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι εξαιρετικά σπάνιες και κατά κανόνα ήπιες.

Εξετάσεις