Μέτρηση ανισοσκελίας με αξονικό τομογράφο

Η ανισοσκελία ειναι η παθολογική κατάσταση στην οποία παρατηρείται άνισο μήκος μεταξύ των δύο κάτω άκρων ενός ατόμου.

Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχουν μικρού βαθμού ανισοσκελία. Οι απεικονιστικές μέθοδοι είναι απαραίτητες για να καθοριστεί ο βαθμός της ανισοσκελίας. Οι απλές και ψηφιακές ακτινογραφίες επιτρέπουν με ακρίβεια τον υπολογισμό του μήκους των κάτω άκρων.

Η αξονική τομογραφία μπορεί να ανιχνεύσει διαφορές στο μήκος των κάτω άκρων με ακρίβεια χιλιοστού και θεωρείται πιο αξιόπιστη από την μαγνητική τομογραφία για την διάγνωση του βαθμού της ανισοσκελίας.

Η έγκαιρη διάγνωση της ανισοσκελίας είναι βασικής σημασίας για την έγκαιρη έναρξη θεραπείας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές.

Γίνεται στα Εργαστήρια