Ολοσωματική μαγνητική αγγειογραφία (Whole body MRI angiography)

Η μαγνητική αγγειογραφία επικεντρωνόταν στην πάσχουσα περιοχή (την περιοχή η οποία εμφάνιζε συμπτώματα).

Ωστόσο, πολλές αγγειακές ασθένειες, όπως η αθηροσκλήρωση και η διαβητική αγγειοπάθεια και φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η αρτηρίτιδα Takayasu , είναι συστημικές ασθένειες που επηρεάζουν ταυτόχρονα πολλαπλές περιοχές του σώματος.

Τώρα πια εφαρμόζεται η 3D μαγνητική αγγειογραφία, η οποία είναι μη επεμβατική λύση, για την αξιολόγηση ασθενών με συστημική αρτηριακή νόσο, καθώς χρησιμοποιεί μη – νεφροτοξικά σκιαγραφικά, αποφεύγεται η ιονίζουσα ακτινοβολία , και η 3D απεικόνιση επιτρέπει την υψηλή διαγνωστική ακρίβεια στην απεικόνιση των αγγείων από τον τράχηλο ως τις αρτηρίες των ποδιών.

Γίνεται στα Εργαστήρια