Προσφορές


ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μία Πολύτιμη Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία και χωρίς καθετηριαμό που αποτελεί τη Νέα Επαναστατική Διαγνωστική Εξέταση στο χώρο της Καρδιολογίας...στη χαμηλότερη τιμή...

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 230€