Διαγνωστικό Κέντρο Παλαμά

Το Διαγνωστικό Κέντρο EUROMEDICA ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ λειτουργεί από το 2008 στο πλαίσιο του δικτύου της Euromedica.

Το Κέντρο παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων με εξειδίκευση στις μαγνητικές απεικονίσεις Διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις και όλες τις απαραίτητες ειδικότητες ιατρών και συνεργάζεται με τον ΕΟΠΥY.