Ψηφιακή ακτινογραφία

Ο ι ακτινολογικές εξετάσεις είναι πολλές φορές η αρχή για την επίλυση πολλών διαγνωστικών προβλημάτων.

Το σύγχρονο ακτινολογικό μηχάνημα, του κέντρου εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας.

Παράλληλα το ακτινολογικό μηχάνημα μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις στο σώμα και η ψηφιακή εικόνα που παράγεται παρέχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως επεξεργασία , αποθήκευση για μελλοντική σύγκριση ,αλλά και αποστολή στο θεράποντα ιατρό.Δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία.