Ψηφιακή μαστογραφία (Full digital)

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Το κέντρο διαθέτει ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο που επιτρέπει την απεικόνιση της μορφολογίας και της δομής των ανατομικών στοιχείων του μαστού συμβάλλοντας στην έγκαιρη απεικόνιση και διάγνωση παθολογικών αλλοιώσεων αυτού. Η ψηφιακή μαστογραφία είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, έτσι ώστε μπορούν να διερευνηθούν ευρήματα εξαιρετικά μικρού μεγέθους, όπως οι μικροαποτιτανώσεις. .

Μετά την ηλικία των 40 ετών συνίσταται να επαναλαμβάνεται η εξέταση κάθε χρόνο, αφού ο κίνδυνος εμφάνισης κάποιας κακοήθειας αυξάνεται μετά την ηλικία αυτή.

Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι προτιμότερο να διενεργείται μεταξύ 7ης και 14ης μέρας του κύκλου προκειμένου να περιοριστούν τα ψευδώς θετικά ευρήματα.

Δεν απαιτείται προετοιμασία για τη διενέργεια της εξέτασης.

Την ημέρα της εξέτασης η εξεταζόμενη θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγει τη χρησιμοποίηση αποσμητικού ή ταλκ, διότι η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε λανθασμένη ερμηνεία της μαστογραφίας.

Γίνεται στα Εργαστήρια