Έγχρωμο triplex φλεβών και αρτηριών άνω άκρων – fistula

Με τη χρήση υπερήχων (ηχητικών κυμάτων μη ακουστών στο ανθρώπινο αυτί), με τη χρήση του doppler και του έγχρωμου triplex καταγράφεται η ροή αίματος μέσα στα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες και φλέβες), γεγονός που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανεύρεση στενώσεων, αποφράξεων ή άλλων δομικών και λειτουργικών διαταραχών.

Δεν απαιτείται

Γίνεται στα Εργαστήρια