Έγχρωμο triplex όσχεου

Αφορά την μελέτη των όρχεων και της επιδιδυμίδος. Τυπικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση πιθανής μάζας στον όρχι, φλεγμονής (όπως η επιδιδυμίτιδα) αλλά και τη διερεύνηση πιθανής κιρσοκήλης (συχνό αίτιο ανδρικής υπογονιμότητας).

Δεν απαιτείται

Γίνεται στα Εργαστήρια